Τριανταφυλλιές

Η τριανταφυλλιά ανήκει στην οικογένεια Rosaceae. Όλες οι σύγχρονες ποικιλίες είναι υβρίδια που ανθοφορούν συνεχώς, έχουν ζωηρή ανάπτυξη, γυαλιστερό φύλλωμα και περιλαμβάνουν πολλά χρώματα. Τυπικό χαρακτηριστικό τους είναι τα μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους άνθη που εμφανίζονται μόνα τους ή σε ομάδες στην άκρη κάθε ανθικού στελέχους. Η βλάστηση είναι κανονική έως ζωηρή. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, σύνθετα, περιττόληκτα με 5-7 φυλλάρια, ωοειδή με πριονωτό περιθώριο ελάσματος. Τα κλαδιά φέρουν αγκάθια και τα άνθη είναι απλά, ημίδιπλα ή διπλά, αρωματικά ή μη. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτησή τους έκανε τους επιστήμονες να δημιουργήσουν πολλές και διαφορετικές ποικιλίες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και οι οποίες μπορούν γενικά να ομαδοποιηθούν ως εξής:

Θαμνώδεις

Θαμνώδης

Δενδρώδεις

Δενδρώδης

Κλαίουσες

Κλαίουσα

Νάνες

Νάνα

Αναρριχώμενες

Αναρριχώμενη

Εδαφοκάλυψης

Εδαφοκάλυψης

[portfolio_slideshow click=openurl navpos=disabled size=large pagerpos=top]